ÖĞRENCİLERİMİZE NOKTALAMA İŞARETLERİNİ, EĞLENDİREREK ÖĞRETMEK AMACIYLA HAZIRLAMIŞ OLDUĞUM BİLMECELER

 

 

BİZ KİMİZ?

 

 

Ø      Nokta ile çok iyi arkadaş olan, onu görünce durakladığımız, sıralı yerlerde de bulunan, karışıklıkları ortadan kaldıran "noktalama işareti"nedir?(virgül)

 

Ø      Olmasa soru sorulamaz. Olmazsa doğum yerinin bilinmediği yer, tarih belirtilemez. O olmazsa emin olunmayan bilgiler belirtilemez."O" kim?(soru işareti)

 

Ø      Birbirine bağlı cümleleri ayırmak için kullanılırım. Ama fakat çünkü gibi bağlaçlardan önce konulurum. Nokta ile oluşurum.

      (noktalı virgül)

 

Ø      Beni tanıdınız mı? Sevinç, şaşma, korku anlatan cümlelerde varım. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra gelirim.(soru işareti)

 

Ø      Başkasından aktarılan sözleri belirtmede kullanılırım. Vurgulanan sözcüğün veya cümlenin başında ve sonunda ben varım.

      (tırnak işareti)

 

Ø      Satır sonunda bitmeyen kelimeleri ben birleştiririm. Kelimenin köküyle eklerini ben ayırırım.(birleştirme işareti)

 

Ø      Cümlelerin sonuna konarım, kelimeleri kısaltırım, sıra sayıların sağ yanında; tarihlerde gün, ay, yılın arasında da ben varım.(nokta)

 

Ø      Cümleden sonra örnek ve açıklamalar verilecekse ben kullanılırım. Aktarma cümlelerinden sonra konulurum.(iki nokta)

 

Ø      Cümle içinde verilen açıklayıcı bilgileri içime alırım. Benim iki tane adım var. Adımın birini bilenin adını da içime alacağım.

      (parantez, yay ayraç)

 

Ø      Özel isimlere gelen çekim eklerini ayırırım. Sayılara ve kısaltmalara gelen ekleri de ayırırım.(kesme imi)

 

Ø      Bitmemiş cümlelerin sonuna konulurum. Yazı içinde söylenmek istenmeyen sözlerin yerinde ben varım.(üç nokta)

 

Ø      Satır başındaki konuşmaları ben gösteririm. Ben olmasaydım karşılıklı konuşabilir miydiniz?   (konuşma çizgisi)

 

                                                                                                                                                                                                                         RAZİ ÇALMAN

 

SES BİLGİSİ


 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

5

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  YUKARIDAN AŞAĞIYA

1- Türklerin kullandığı alfabelerden sonuncusu.
2- "ı,i,u,ü" ünlülerinin özelliklerinden biri.
3- Yalnız başına söylenmeyen ancak bir ünlü harf yardımıyla söylenebilen harflere verilen ad.
4- "a, ı, o, u" harflerinin ortak özelliği.
5- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
6- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
7- (Tersi) Büyük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük.
8- Akciğerlerden gelen havanın; gırtlakta bulunan ses tellerini titreştirmesiyle oluşup, dil, diş, çene, ve dudakların yardımıyla şekillenmesine verilen ad.
9- Türklerin kullandığı alfabelerden biri.
10- Türklerin ilk kullandığı alfabenin adı.
11- Ünlünün olumsuzu.

SOLDAN SAĞA 1- (Tersi) İnsanların birbiriyle anlaşmasını sağlayan araç.
2- Bir ya da birden fazla heceden oluşan, yalnız başına anlamı olmayan ya da tümce içerisinde anlam kazanan hece topluluğuna verilen isim.
3- "e,i,ö,ü" ünlülerinin ortak özelliği.
4- Ağzımızdan çıkarken hiçbir engele uğramadan çıkan harflere verilen isim.
5- "a,e,ı,i" ünlülerinin ortak özelliği.
6- "a,e,o,ö," ünlülerinin ortak özelliği.
7- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
8- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
9- Büyük ünlü uyumuna uymayan eklerden biri.
10- Harflerin belli bir sıraya göre dizilmiş durumuna verilen isim.
11- Seslerin yazıdaki işaretlerine verilen isim.
12- "o,ö,u,ü" harflerinin ortak özelliği.
13- Türklerin kullandığı dilin adı.